HP/HPE - 14 Series Notebook 14-dv2xxx Series

configurator results memory

 • tiêu chuẩn

  4 GB (Removable)

  8 GB (Removable)

 • Tối đa

  32 GB

 • 4GB Standard:

  4 GB
 • 8GB Standard:

  4 GB
  4 GB
 • or

  8 GB
 • Thông số Bus

  USB 2.0/3.x Type-A

  USB 2.0/3.x Type-C

  SSD M.2 NVME 2280 (single-sided)

 • 2 Socket(s)

 • Intel Core i5 1235U

  Intel Core i7 1255U

68C34UA; 68C34UAR; 68J07PA; 68J08PA; 68J09PA; 68J10PA; 69K81LA; 6B558PA; 6B559PA; 6B561PA; 6C2Z7PA; 6C2Z8PA; 6C2Z9PA; 6C300PA; 6C683PA; 6D6S3PA; 6D6S4PA; 6D6S5PA; 6D6S6PA; 6D6S7PA; 6D6S8PA; 6M2M5LA; 6X7V4PA; 6X7V8PA; 6X7W1PA; 6X7W2PA; 6X7W3PA; 6X7W4PA; 73W14PA

Lưu ý cấu hình quan trọng

 • MODULES MUST BE ORDERED AND INSTALLED IN PAIRS for Dual Channel mode.
 • Faster memory will clock down to run at optimal speed depending on processor model installed.

Nâng cấp tương thích cho hệ thống của bạn