ASUS - AiO M3700 (AMD Ryzen 5000 Series)

configurator results memory

 • tiêu chuẩn

  8 GB (Removable)

  16 GB (Removable)

 • Tối đa

  32 GB

 • 8GB Standard:

  4
  4
 • 16GB Standard:

  8
  8
 • Thông số Bus

  USB 2.0/3.x Type-A

  SSD - SATA 2.5-inch 7mm

  SSD M.2 NVME 2280 (double-sided)

 • 2 Socket(s)

 • AMD Ryzen 3 5300U

  AMD Ryzen 5 5500U/5625U

  AMD Ryzen 7 5700U/5825U

Lưu ý cấu hình quan trọng

Memory will clock down to run at optimal speed depending on processor model installed.

Nâng cấp tương thích cho hệ thống của bạn