Razer - Blade Pro 17” (2019) RZ09-0287x

configurator results memory

 • tiêu chuẩn

  16 GB (Removable)

 • Tối đa

  64 GB

 • 16GB Standard

  8
  8
 • Thông số Bus

  USB 2.0/3.x Type-A

  USB 2.0/3.x Type-C

  SSD M.2 NVME 2280 (single-sided)

 • Intel Core i7 9750H Intel HM370

Lưu ý cấu hình quan trọng

Memory will clock down to run at optimal speed depending on processor model installed.

Nâng cấp tương thích cho hệ thống của bạn