EliteGroup (ECS) - A890GXM-A Motherboard

configurator results memory

 • tiêu chuẩn

  0 MB (Removable)

 • Tối đa

  32 GB

 • Thông số Bus

  PCI

  USB 2.0/3.x Type-A

  PCI Express

  SSD - SATA 2.5-inch 9.5mm

 • 4 Socket(s)

 • AMD Phenom II X2 (AM3) AMD 890GX

Nâng cấp tương thích cho hệ thống của bạn