EliteGroup (ECS) - A75F-A Motherboard

configurator results memory

 • tiêu chuẩn

  0 MB (Removable)

 • Tối đa

  32 GB with current Kingston products

  64 GB with futrue16GB module

 • Thông số Bus

  PCI

  USB 2.0/3.x Type-A

  PCI Express

  SSD - SATA 2.5-inch 9.5mm

 • 4 Socket(s)

 • AMD A-Series APU AMD A75 (Hudson-D3)

  AMD E-Series APU AMD A75 (Hudson-D3)

Nâng cấp tương thích cho hệ thống của bạn