DFI - SB600-C ATX Board

configurator results memory

 • tiêu chuẩn

  0 MB (Removable)

 • Tối đa

  32 GB

 • Thông số Bus

  USB 2.0/3.x Type-A

  PCI Express

  SSD - SATA 2.5-inch 9.5mm

 • 4 Socket(s)

 • Intel Core i3 2120 Intel B65

  Intel Core i5 2400 Intel B65

  Intel Core i7 2600 Intel B65

Lưu ý cấu hình quan trọng

MODULES MUST BE ORDERED AND INSTALLED IN PAIRS for Dual Channel mode. Kingston offers "K2" kit part numbers for Dual Channel mode.

Nâng cấp tương thích cho hệ thống của bạn