ASUS - P8C WS Motherboard

configurator results memory

 • tiêu chuẩn

  0 MB (Removable)

 • Tối đa

  32 GB non-ECC UDIMM

  32 GB ECC UDIMM

 • Thông số Bus

  USB 2.0/3.x Type-A

  PCI Express

  SSD - SATA 2.5-inch 9.5mm

 • 4 Socket(s)

 • Intel Core i3 2nd Gen Intel C216

  Intel Core i3 3rd Gen Intel C216

  Intel Xeon E3-1200 Intel C216

Lưu ý cấu hình quan trọng

MODULES MUST BE ORDERED AND INSTALLED IN PAIRS for Dual Channel mode. Kingston offers "K2" and "K4" kit part numbers for Dual Channel mode.

Nâng cấp tương thích cho hệ thống của bạn