Lenovo - ThinkCentre Edge 72 Small

configurator results memory

 • tiêu chuẩn

  4 GB (Removable)

 • Tối đa

  16 GB

 • 4 GB
 • Thông số Bus

  USB 2.0/3.x Type-A

  SSD - SATA 2.5-inch 9.5mm

  SSD - SATA 2.5-inch 7mm

 • 2 Socket(s)

 • Intel Core i3 G2 Intel H61

  Intel Core i5 G2 Intel H61

  Intel Core i7 G2 Intel H61

  Intel Pentium G640 Intel H61

3493-xxx; 3496-xxx; 3497-xxx

Lưu ý cấu hình quan trọng

MODULES MUST BE ORDERED AND INSTALLED IN PAIRS for Dual Channel mode.

Nâng cấp tương thích cho hệ thống của bạn