MSI - A55M-P25 Motherboard

configurator results memory

 • tiêu chuẩn

  0 GB (Removable)

 • Tối đa

  16 GB

 • Thông số Bus

  USB 2.0/3.x Type-A

  PCI Express

  SSD - SATA 2.5-inch 9.5mm

 • 2 Socket(s)

 • AMD A-Series APU AMD A55 (Hudson-D2)

Lưu ý cấu hình quan trọng

MODULES MUST BE ORDERED AND INSTALLED IN PAIRS for Dual Channel mode. Kingston offers "K2" kit part numbers for Dual Channel mode.

Nâng cấp tương thích cho hệ thống của bạn