Lenovo - ThinkCentre M78 Small/Tower

configurator results memory

 • tiêu chuẩn

  2 GB (Removable)

  4 GB (Removable)

  8 GB (Removable)

 • Tối đa

  32 GB

 • 2GB Standard:

  2 GB
 • 4GB Standard:

  4 GB
 • 8GB Standard:

  4 GB
  4 GB
 • Thông số Bus

  USB 2.0/3.x Type-A

  SSD - SATA 3.5-inch

 • 4 Socket(s)

 • AMD A-Series APU AMD A75 (Hudson-D3)

1562-xxx; 1565-xxx; 1766-xxx; 2111-xxx; 2113-xxx; 2114-xxx; 4865-xxx; 5100-xxx

Lưu ý cấu hình quan trọng

MODULES MUST BE ORDERED AND INSTALLED IN PAIRS for Dual Channel mode.

Nâng cấp tương thích cho hệ thống của bạn