BCM - BC67Q Motherboard

configurator results memory

 • tiêu chuẩn

  0 GB (Removable)

 • Tối đa

  16 GB

 • Thông số Bus

  PCI

  USB 2.0/3.x Type-A

  PCI Express

  SSD - SATA 2.5-inch 9.5mm

 • 4 Socket(s)

 • Intel Core i3 2nd Gen Intel Q67

  Intel Core i5 2nd Gen Intel Q67

  Intel Core i7 2nd Gen Intel Q67

Lưu ý cấu hình quan trọng

 • Maximum configurations require a 64-bit operating system.
 • Kingston offers "K2" kit part numbers for Dual Channel mode.
 • DDR3-1600 support with Intel® Ivy Bridge CPU, DDR3-1333 support with Intel® Sandy Bridge CPU.

Nâng cấp tương thích cho hệ thống của bạn