Shuttle - XPC H3 6700G

configurator results memory

 • tiêu chuẩn

  0 MB (Removable)

 • Tối đa

  16 GB

 • Thông số Bus

  USB 2.0/3.x Type-A

  PCI Express

  SSD - SATA 2.5-inch 9.5mm

  SSD - SATA 3.5-inch

 • 2 Socket(s)

 • Intel Core i3 Intel H67

  Intel Core i5 Intel H67

  Intel Core i7 Intel H67

Nâng cấp tương thích cho hệ thống của bạn