EliteGroup (ECS) - Z87H3-AX GOLDEN Motherboard

configurator results memory

 • tiêu chuẩn

  0 MB (Removable)

 • Tối đa

  32 GB

 • Thông số Bus

  USB 2.0/3.x Type-A

  PCI Express

  SSD - SATA 2.5-inch 9.5mm

 • 4 Socket(s)

 • Intel Core i3 4xxx Intel Z87

  Intel Core i5 4xxx Intel Z87

  Intel Core i7 4xxx Intel Z87

Lưu ý cấu hình quan trọng

Maximum configurations require a 64-bit operating system.

Nâng cấp tương thích cho hệ thống của bạn