Portwell - NANO-6060 Motherboard

configurator results memory

 • tiêu chuẩn

  0 GB (Removable)

 • Tối đa

  4 GB

 • Thông số Bus

  USB 2.0/3.x Type-A

  PCI Express

  SSD - SATA 2.5-inch 9.5mm

  SSD - SATA 2.5-inch 7mm

 • 1 Socket(s)

 • Intel Atom E3800 (N/A)

Lưu ý cấu hình quan trọng

Faster memory will automatically clock down to highest supported memory speed.

Nâng cấp tương thích cho hệ thống của bạn