Gigabyte - GA-Q87N Motherboard

configurator results memory

 • tiêu chuẩn

  0 GB (Removable)

 • Tối đa

  16 GB

 • Thông số Bus

  USB 2.0/3.x Type-A

  PCI Express

  SSD - SATA 2.5-inch 9.5mm

 • 2 Socket(s)

 • Intel Core i3 Intel Q87

  Intel Core i5 Intel Q87

  Intel Core i7 Intel Q87

Lưu ý cấu hình quan trọng

Memory modules will run at optimal speed and voltage depending on processor model and number of modules installed.

Nâng cấp tương thích cho hệ thống của bạn