DFI - HM103 HM86

configurator results memory

 • tiêu chuẩn

  0 MB (Removable)

 • Tối đa

  16 GB

 • Thông số Bus

  USB 2.0/3.x Type-A

  PCI Express

  SSD - SATA 2.5-inch 9.5mm

 • 2 Socket(s)

 • Intel Core i3 4102E Intel HM86

  Intel Core i3 4100E Intel HM86

  Intel Core i5 4402E Intel HM86

  Intel Core i5 4400E Intel HM86

  Intel Core i7 4700EQ Intel HM86

Lưu ý cấu hình quan trọng

MODULES MUST BE ORDERED AND INSTALLED IN PAIRS for Dual Channel mode.

Nâng cấp tương thích cho hệ thống của bạn