NEC - VALUESTAR VL150/NSW (PC-VL150NSW)

configurator results memory

 • tiêu chuẩn

  4 GB (Removable)

 • Tối đa

  32 GB

 • 4 GB
 • Thông số Bus

  PCI

  USB 2.0/3.x Type-A

 • 4 Socket(s)

 • Intel Core i3 4130 Intel B85

PC-VL150NSW

Lưu ý cấu hình quan trọng

MODULES MUST BE ORDERED AND INSTALLED IN PAIRS for Dual Channel mode.

Nâng cấp tương thích cho hệ thống của bạn