MSI - Z87i GAMING AC Motherboard

configurator results memory

 • tiêu chuẩn

  0 GB (Removable)

 • Tối đa

  16 GB

 • Thông số Bus

  USB 2.0/3.x Type-A

  PCI Express

  SSD - SATA 2.5-inch 9.5mm

 • 2 Socket(s)

 • Intel Core i3 Intel Z87

  Intel Core i5 4500 Series Intel Z87

  Intel Core i7 4700 series Intel Z87

Lưu ý cấu hình quan trọng

MODULES MUST BE ORDERED AND INSTALLED IN PAIRS for Dual Channel mode. Kingston offers "K2" kit part numbers for Dual Channel mode.

Nâng cấp tương thích cho hệ thống của bạn