ZOTAC - ZBOX EI750

configurator results memory

 • tiêu chuẩn

  0 GB (Removable)

 • Tối đa

  16 GB

 • Thông số Bus

  USB 2.0/3.x Type-A

  PCI Express

  SSD - SATA 2.5-inch 9.5mm

 • 2 Socket(s)

 • Intel Core i7 4770R (N/A)

ZBOX-EI750; ZBOX-EI750-P

Nâng cấp tương thích cho hệ thống của bạn