EliteGroup (ECS) - Z97-Machine Motherboard

configurator results memory

 • tiêu chuẩn

  0 MB (Removable)

 • Tối đa

  32 GB

 • Thông số Bus

  USB 2.0/3.x Type-A

  PCI Express

  SSD - SATA 2.5-inch 9.5mm

  SSD - M.2 SATA

 • 4 Socket(s)

 • Intel Core i3 5xxx/4xxx Intel Z97

  Intel Core i5 5xxx/4xxx Intel Z97

  Intel Core i7 5xxx/4xxx Intel Z97

Lưu ý cấu hình quan trọng

Maximum configurations require a 64-bit operating system.

Nâng cấp tương thích cho hệ thống của bạn