Biostar - J1900NH2 Motherboard

configurator results memory

 • Tối đa

  16 GB

 • Thông số Bus

  USB 2.0/3.x Type-A

  PCI Express

  SSD - SATA 2.5-inch 9.5mm

 • 2 Socket(s)

 • Intel Celeron Dual Core J1900

Lưu ý cấu hình quan trọng

 • Socket DIMMA1 must always be populated first.
 • Faster memory will clock down to run at optimal speed depending on th number of modules installed.

Nâng cấp tương thích cho hệ thống của bạn