Gigabyte - Q2552M Notebook

configurator results memory

 • tiêu chuẩn

  4 GB (Removable)

  8 GB (Removable)

 • Tối đa

  16 GB

 • 4GB Standard:

  4 GB
 • 8GB Standard:

  4 GB
  4 GB
 • Thông số Bus

  USB 2.0/3.x Type-A

  SSD - SATA 2.5-inch 9.5mm

 • 2 Socket(s)

 • Intel Core i3 4010U (N/A)

  Intel Core i5 4210U / 4200U (N/A)

  Intel Pentium 3558U (N/A)

Nâng cấp tương thích cho hệ thống của bạn