HP/HPE - EliteDesk 705 G1 MT

configurator results memory

 • tiêu chuẩn

  4 GB (Removable)

  8 GB (Removable)

  12 GB (Removable)

  16 GB (Removable)

 • Tối đa

  32 GB

 • 4GB Standard:

  4 GB
 • 8GB Standard:

  8 GB
 • 12GB Standard:

  8 GB
  4 GB
 • 16GB Standard:

  8 GB
  8 GB
 • Thông số Bus

  USB 2.0/3.x Type-A

  PCI Express

  SSD - SATA 2.5-inch 9.5mm

  SSD - SATA 3.5-inch

 • 4 Socket(s)

 • AMD A-Series APU (FM2+) A10-7800 AMD A88X (Bolton-D4)

  AMD A-Series APU (FM2+) A8-7600 AMD A88X (Bolton-D4)

J6D14UT; J6D15UT; J6D17UT

Lưu ý cấu hình quan trọng

MODULES MUST BE ORDERED AND INSTALLED IN PAIRS for Dual Channel mode.

Nâng cấp tương thích cho hệ thống của bạn