ZOTAC - ZBOX MI522 nano

configurator results memory

 • tiêu chuẩn

  0 GB (Removable)

 • Tối đa

  16 GB

 • Thông số Bus

  USB 2.0/3.x Type-A

  Flash - Secure Digital

  Flash - SDHC

  SSD - SATA 2.5-inch 9.5mm

  Flash - SDXC

 • 2 Socket(s)

 • Intel Core i3 i3-5010U (N/A)

ZBOX-MI522NANO

Nâng cấp tương thích cho hệ thống của bạn