Foxconn - D3050S-D Motherboard

configurator results memory

 • tiêu chuẩn

  0 GB (Removable)

 • Tối đa

  8 GB

 • Thông số Bus

  USB 2.0/3.x Type-A

  Flash - Secure Digital

  Flash - SDHC

  SSD - SATA 2.5-inch 9.5mm

  SSD - SATA 2.5-inch 7mm

 • 1 Socket(s)

 • Intel Celeron N3050 (N/A)

Nâng cấp tương thích cho hệ thống của bạn