BCM - ECM-QM87 Motherboard

configurator results memory

 • tiêu chuẩn

  0 GB (Removable)

 • Tối đa

  8 GB

 • Thông số Bus

  USB 2.0/3.x Type-A

  SSD - SATA 2.5-inch 9.5mm

  SSD - mini-SATA (mSATA)

 • 1 Socket(s)

 • Intel Core i3 4102E Intel QM87

  Intel Core i5 4400E Intel QM87

  Intel Core i7 4700E Intel QM87

Nâng cấp tương thích cho hệ thống của bạn