Clevo - Notebook N170RD

configurator results memory

 • tiêu chuẩn

  4 GB (Removable)

 • Tối đa

  16 GB

 • 4 GB
 • Thông số Bus

  USB 2.0/3.x Type-A

  Flash - SDHC

  SSD - SATA 2.5-inch 9.5mm

  Flash - SDXC

  SSD - SATA 2.5-inch 7mm

  SSD - M.2 SATA

  SSD - M.2 PCIe

 • 2 Socket(s)

 • Intel Core i5 6300HQ Intel HM170

  Intel Core i7 6700HQ Intel HM170

Lưu ý cấu hình quan trọng

MODULES MUST BE ORDERED AND INSTALLED IN PAIRS for Dual Channel mode.

Nâng cấp tương thích cho hệ thống của bạn