ZOTAC - ZBOX BI319

configurator results memory

 • Tối đa

  4 GB

 • Thông số Bus

  USB 2.0/3.x Type-A

  SSD - SATA 2.5-inch 9.5mm

  Flash - SDXC

 • 1 Socket(s)

 • Intel Celeron Dual Core N2807

BI319-U

Lưu ý cấu hình quan trọng

Faster memory will clock down to run at optimal speed.

Nâng cấp tương thích cho hệ thống của bạn