Gigabyte - BRIX GB-BSi5-6200

configurator results memory

 • tiêu chuẩn

  4 GB (Removable)

  8 GB (Removable)

 • Tối đa

  16 GB

 • Thông số Bus

  USB 2.0/3.x Type-A

  SSD - SATA 2.5-inch 7mm

  SSD - M.2 (TBD)

 • 2 Socket(s)

 • Intel Core i5 6200U

Nâng cấp tương thích cho hệ thống của bạn