BCM - ESM-BYT Motherboard

configurator results memory

 • tiêu chuẩn

  0 GB (Removable)

 • Tối đa

  8 GB

 • Thông số Bus

  USB 2.0/3.x Type-A

 • 2 Socket(s)

 • Intel Atom E3845 (N/A)

  Intel Celeron J1900 (N/A)

ESM-BYT-E3845; ESM-BYT-E3845-ET; ESM-BYT-J1900

Lưu ý cấu hình quan trọng

Faster memory will clock down to run at optimal speed depending on installed processor model.

Nâng cấp tương thích cho hệ thống của bạn