Clevo - Notebook W370ET

configurator results memory

 • tiêu chuẩn

  4 GB (Removable)

 • Tối đa

  24 GB

 • 2 GB
  2 GB
 • Thông số Bus

  USB 2.0/3.x Type-A

  SSD - SATA 2.5-inch 9.5mm

  Flash - SDXC

 • 3 Socket(s)

 • Intel Core i3 2nd Gen Intel HM77

  Intel Core i5 2nd/3rd Gen Intel HM77

  Intel Core i7 2nd/3rd Gen Intel HM77

Nâng cấp tương thích cho hệ thống của bạn