Gigabyte - MDH11TI Motherboard

configurator results memory

 • tiêu chuẩn

  2 GB (Removable)

 • Tối đa

  8 GB (16GB with 16GB module)

 • 2 GB
 • Thông số Bus

  USB 2.0/3.x Type-A

  SSD - SATA 2.5-inch 9.5mm

  SSD - M.2 SATA

 • 1 Socket(s)

 • Intel Celeron Intel H110

  Intel Core i3 6th/7th Gen Intel H110

  Intel Core i5 6th/7th Gen Intel H110

  Intel Core i7 6th/7th Gen Intel H110

  Intel Pentium Intel H110

Lưu ý cấu hình quan trọng

Faster memory will clock down to run at optimal speed and voltage depending on processor model.

Nâng cấp tương thích cho hệ thống của bạn