BCM - MX3160N Motherboard

configurator results memory

 • tiêu chuẩn

  0 GB (Removable)

 • Tối đa

  8 GB

 • Thông số Bus

  USB 2.0/3.x Type-A

  SSD - SATA 2.5-inch 7mm

 • 2 Socket(s)

 • Intel Celeron N3160 (N/A)

Lưu ý cấu hình quan trọng

Faster memory will clock down to run at optimal speed depending on installed processor model.

Nâng cấp tương thích cho hệ thống của bạn