Apple - iMac Retina 5K, 27-inch (2017)

configurator results memory

 • tiêu chuẩn

  8 GB (Removable)

 • Tối đa

  64 GB

 • 8GB Standard:

  4 GB
  4 GB
 • Thông số Bus

  USB 2.0/3.x Type-A

  Flash - SDXC

  USB 2.0/3.x Type-C

 • 4 Socket(s)

 • Intel Core i5 quad-core

  Intel Core i5 quad-core

  Intel Core i5 quad-core

  Intel Core i7 quad-core

MNEA2LL/A

Lưu ý cấu hình quan trọng

Faster memory will clock down to run at optimal speed depending on processor model installed.

Nâng cấp tương thích cho hệ thống của bạn