-

configurator results memory

 • tiêu chuẩn

  0 MB (Removable)

 • Tối đa

  2 GB

 • Empty Socket Empty Socket
 • Thông số Bus

  PCI Express

  SSD - SATA 2.5-inch 9.5mm

 • 2 Socket(s)

 • Intel Celeron M M430

  Intel Celeron M M440

  Intel Core Duo T2250

Nâng cấp tương thích cho hệ thống của bạn