Trang này sử dụng các cookie để cải thiện tính năng và chức năng.
 Sử dụng trang này nghĩa là bạn đã đồng ý về việc này.
 Chúng tôi coi trọng thông tin cá nhân và việc bảo mật cho bạn.
 Vui lòng xem Chính sách CookieChính sách Bảo mật của chúng tôi, chúng tôi vừa cập nhật cho cả hai chính sách này.
Lợi ích của dung lượng dự phòng (OP)
OP nâng cao độ bền của SSD như thế nào

Để hiểu tại sao một ổ SSD lại được cấu hình với một phần dung lượng dự phòng và nó mang lại lợi ích cho bộ điều khiển SSD như thế nào, chúng ta phải đi sâu vào cách thức vận hành điển hình của một SSD và các giới hạn của bộ nhớ NAND Flash không biến đổi.

Mỗi một ô NAND Flash có tuổi thọ giới hạn, dựa trên chu kỳ ghi và xoá (P/E) được nhà sản xuất NAND Flash mô tả trong quá trình sản xuất vì mỗi một thao tác ghi hoặc xoá được thực hiện trên một ô NAND Flash sẽ làm hao mòn khả năng lưu trữ điện tích thực tế của ô đó và do đó có thể đe doạ tính toàn vẹn dữ liệu.

Tuy nhiên, khi hình học của NAND chuyển từ 2D sang 3D, độ bền NAND sẽ cải thiện, mật độ khối chip sẽ tăng lên và chi phí sản xuất sẽ giảm đi, nhờ đó SSD sẽ trở nên rẻ hơn.

Tóm tắt lại, ba yếu tố chính ảnh hưởng đến độ bền của SSD là:

  • Độ bền ghi/xóa và độ phức tạp đọc/ghi/xóa liên quan đến hình học của NAND Flash (Hình học trong trường hợp này bao gồm công nghệ sản xuất 2 chiều và 3 chiều)
  • Dung lượng SSD
  • Khả năng và hiệu suất của bộ điều khiển SSD (thu gom rác, khuếch đại ghi, quản lý khối, cân bằng hao mòn, mã sửa lỗi).
OP nâng cao hiệu năng của SSD như thế nào

Mỗi khối chip nhớ NAND Flash được tạo nên từ nhiều khối nhỏ, mỗi khối nhỏ bao gồm nhiều trang.

NAND Flash có thể đọc và ghi theo trang nhưng chỉ có thể xoá theo khối.

Nếu cần sửa đổi hoặc xoá một trang đơn lẻ đã được ghi trước đó trong cùng một khối, thì trước tiên toàn bộ nội dung của khối đó bao gồm nhiều trang phải được ghi vào vùng nhớ tạm, sau đó khối bị xóa đi trước khi nội dung của khối mới có thể được ghi lại vào khối đó.


Tham khảo

Tình huống duy nhất khi một trang có thể được ghi trực tiếp vào một khối trên cùng NAND Flash mà không phải trải qua chu kỳ đọc-sửa-ghi dài dòng này là khi trang đã ở trạng thái trống.

Giữ một số lượng lớn khối trống và dự phòng thông qua việc cung cấp dung lượng dự phòng sẽ giúp giữ cho hiệu năng được nhất quán, đặc biệt trong các tình huống ghi ngẫu nhiên thể hiện hệ số khuếch đại ghi (WAF) lớn nhất. [1]

  1. JESD219: Khối lượng công việc độ bền ổ cứng thể rắn (SSD), Ủy ban JEDEC (http://www.jedec.org/standards-documents/docs/jesd219a). Những khối lượng công việc Khách và Doanh nghiệp này thể hiện một con số tiêu chuẩn để các công ty đánh giá SSD của họ và đưa ra con số TBW mà các SSD của họ hỗ trợ. Lưu ý rằng tải công việc của bạn có thể khác nhau và thông số TBW được đánh giá có thể cao hoặc thấp hơn thời gian quá hạn của khối lượng công việc do WAF duy nhất từ ứng dụng của bạn.

        Back To Top