Trang này sử dụng các cookie để cải thiện tính năng và chức năng.
 Sử dụng trang này nghĩa là bạn đã đồng ý về việc này.
 Chúng tôi coi trọng thông tin cá nhân và việc bảo mật cho bạn.
 Vui lòng xem Chính sách CookieChính sách Bảo mật của chúng tôi, chúng tôi vừa cập nhật cho cả hai chính sách này.

Sách trắng

QUAN SÁT TỪ CÁC DỰ ÁN ẢO HÓA MÁY TÍNH ĐỂ BÀN

Từ lúc thành lập, Liquidware Labs đã tham gia tích cực vào quá trình chuyển hóa máy tính để bàn. Với tầm nhìn dựa trên việc nâng cao sức mạnh của sản phẩm Stratusphere FIT để hỗ trợ các bài đánh giá và Stratusphere UX để xác thực hiệu năng, chúng tôi đã có một lịch sử lâu đời với hơn 400 dự án ảo hóa máy tính để bàn sử dụng nhiều thông số. Không nói đến cách tiếp cận, kết quả của những dự án này là rất rõ ràng – sự thành công của VDI đòi hỏi một cách tiếp cận mới đối với cách thức phân phối và triển khai các tài nguyên máy chủ nhằm hỗ trợ khối lượng công việc của máy tính để bàn. Cho dù bạn cần đánh giá trước hay bắt tay vào làm rồi tối ưu hóa sau thì vẫn có những yếu tố rất quan trọng mà bạn cần xem xét.

Nhiều người sử dụng VDI đầu tiên cho rằng việc đo lường khối lượng công việc của máy tính để bàn trước khi bắt đầu một dự án ảo hóa chỉ có mục đích là hỗ trợ việc điều chỉnh kích thước và phát triển môi trường máy chủ lưu trữ. Điều này có phần đúng nhưng còn có những lợi ích quan trọng khác liên quan đến bước này, đặc biệt khi nó liên quan đến việc tạo ảnh máy ảo (VM) tối ưu. Chúng tôi tin rằng có một số lợi ích nhất định từ cách tiếp cận sử dụng nhiều thông số đối với VDI, đó là:

  • Ghi lại trải nghiệm người dùng cơ bản trong môi trường hiện tại – điều này rất quan trọng nhằm bảo đảm bạn có thể mang lại một trải nghiệm người dùng ngang bằng hoặc tốt hơn khi các máy tính để bàn vật lý được chuyển thành máy ảo. Ngoài ra, bước này mang đến khả năng so sánh việc sử dụng tài nguyên trước và sau và cuối cùng là trải nghiệm của người dùng cuối.

  • Theo dõi việc sử dụng ứng dụng vì nó liên quan đến tập hợp và ảnh máy tính để bàn – thuộc tính này của bài đánh giá giúp bạn hiểu rõ hơn những ứng dụng nào được sử dụng và cài đặt. Lợi ích này cũng đưa ra cái nhìn trực quan đối với những yêu cầu về tài nguyên người dùng và nhóm.

Bất kể bạn đo lường khi nào, không được bỏ qua bước cực kỳ quan trọng này để định lượng những yêu cầu về tài nguyên điện toán của người dùng cuối nhằm hỗ trợ và bảo đảm trải nghiệm tối ưu cho người dùng cuối. Đó là chìa khóa để mang đến sự thành công và tối ưu cho quá trình triển khai ảo hóa máy tính để bàn. Bài viết này sẽ không đưa ra chi tiết những bước hoặc quy trình cụ thể liên quan đến việc đánh giá các khối lượng công việc đặc thù của người dùng và máy. Thay vào đó, bài viết sẽ nêu bật tầm quan trọng của các tài nguyên bộ nhớ và lưu trữ; đặc biệt là vai trò quan trọng của từng yếu tố đối với trải nghiệm của người dùng cuối và hiệu năng tổng thể của các khối lượng công việc với máy tính để bàn ảo.

TẠI SAO TÀI NGUYÊN BỘ NHỚ VÀ LƯU TRỮ CỦA MÁY CHỦ LẠI QUAN TRỌNG?

Phân phối tài nguyên điện toán của người dùng cuối trong một kiến trúc máy tính để bàn ảo khác biệt rất nhiều so với cách chúng tôi phân phối, quản lý và tối ưu các máy tính để bàn trong quá khứ. Nói rõ hơn, cách chúng tôi quản lý các tài nguyên máy chủ và lưu trữ để hỗ trợ VDI chính là việc xác định và giảm thiểu các tắc nghẽn tài nguyên trong môi trường của bạn.

Chúng tôi đã nhận thấy những tắc nghẽn tài nguyên thường gặp nhất được quan sát trong khi nâng cao sức mạnh của sản phẩm Stratusphere UX liên quan đến tỷ lệ hợp nhất, tài nguyên bộ nhớ và lưu trữ. Đây là những sự cố về hiệu năng rất phổ biến có thể được ngăn ngừa trong những giai đoạn triển khai ban đầu.

  • Tỷ lệ hợp nhất thấp – tắc nghẽn rất phổ biến này là do việc sử dụng tài nguyên không đồng đều trong các máy chủ lưu trữ. Hiểu rõ vai trò của CPU và bộ nhớ đối với việc tối ưu hóa hiệu năng VDI là rất quan trọng để đáp ứng các mục tiêu về tổng chi phí sở hữu (TCO) và lợi tức đầu tư (ROI).

  • Bộ nhớ VM có kích thước không phù hợp – hoán đổi bộ nhớ với đĩa trên HĐH khách là một vấn đề phổ biến khác có thể gây ra những vấn đề về hiệu năng đối với người dùng cuối trong một kiến trúc VDI. Điều này thực sự rắc rối vì việc chia sẻ và giải phóng page bộ nhớ chủ không ngăn chặn được việc hoán đổi nếu HĐH máy ảo khách "cho rằng" nó đã gần đạt đến dung lượng tối đa.

  • Lưu trữ và “bão khởi động” – việc triển khai VDI thành công cũng giảm thiểu số lượng ảnh VM cần có để thỏa mãn tất cả các trường hợp sử dụng. Mong muốn này có thể mang đến những hệ quả tiêu cực là tạo ra các cơn bão khởi động hay đăng nhập, đặc biệt khi những yêu cầu về lưu trữ không được đo lường và phân phối cho cả hai yêu cầu trung bình và tối đa.

        Back To Top