Trang này sử dụng các cookie để cải thiện tính năng và chức năng.
 Sử dụng trang này nghĩa là bạn đã đồng ý về việc này.
 Chúng tôi coi trọng thông tin cá nhân và việc bảo mật cho bạn.
 Vui lòng xem Chính sách CookieChính sách Bảo mật của chúng tôi, chúng tôi vừa cập nhật cho cả hai chính sách này.

Sách trắng

Bản tóm tắt thực thi

Thật khó khăn khi phải quyết định xem nên mua một hệ thống mới hay nâng cấp hệ thống hiện có. Liệu việc nâng cấp từ HDD lên SDD có tạo ra một sự khác biệt lớn hơn so với việc trang bị một hệ thống mới sử dụng HDD?

Công nghệ SSD đem lại rất nhiều lợi thế so với ổ cứng truyền thống. Vì không có các bộ phận chuyển động nên ổ cứng thể rắn sẽ bền bỉ hơn và có khả năng chống chịu va đập và rung lắc tốt hơn. Tuy nhiên lợi ích lớn nhất của công nghệ SSD là hiệu năng cao hơn với tốc độ liên tiếp và ngẫu nhiên vượt trội.

Phương pháp thử nghiệm

Nghiên cứu này so sánh tác dụng của việc nâng cấp một hệ thống cũ với ổ SSD với một hệ thống mới dùng công nghệ mới nhất sử dụng ổ cứng thông thường. Chúng tôi tiến hành đo thời gian khởi động, thời gian mở 50 tập tin thuộc nhiều ứng dụng khác nhau và thời gian cần thiết để ứng dụng Microsoft Security Essentials hoàn thành quét toàn bộ hệ thống gồm hơn 300.000 tập tin. Ngoài ra chúng tôi còn tiến hành bài kiểm tra PCMark 7 toàn diện được dùng để so sánh tổng hiệu năng của hệ thống.

Kết quả

Trong nghiên cứu này, hệ thống sử dụng SSD có thời gian khởi động rất ngắn, thời gian để hệ thống cũ được nâng cấp với SSD khởi động vào desktop và mở các ứng dụng chưa đến một nửa tổng thời gian của hệ thống sử dụng ổ cứng thông thường. Tác vụ quét an ninh hệ thống trên hệ thống sử dụng SSD chỉ mất 11 phút trong khi hệ thống sử dụng ổ cứng thông thường mất 27 phút. Trong bài đánh giá PCMark 7, hệ thống sử dụng SSD có hiệu năng lớn hơn 36% so với hệ thống mới sử dụng HDD.

        Back To Top