Trang này sử dụng các cookie để cải thiện tính năng và chức năng.
 Sử dụng trang này nghĩa là bạn đã đồng ý về việc này.
 Chúng tôi coi trọng thông tin cá nhân và việc bảo mật cho bạn.
 Vui lòng xem Chính sách CookieChính sách Bảo mật của chúng tôi, chúng tôi vừa cập nhật cho cả hai chính sách này.
1,8 triệu giao dịch một giây và ổ cứng thể rắn Kingston

Mỗi năm nhu cầu xử lý dữ liệu doanh nghiệp gia tăng mạnh mẽ từ terabyte lên petabyte và thường vượt quá giới hạn của các mô hình máy chủ truyền thống trong lĩnh vực điện toán phân tán có thể mở rộng đối với nhu cầu phân tích một lượng dữ liệu lớn trong các ngành như y tế, công nghệ sinh học, tài chính và dầu khí.

Báo cáo vào năm 2003 của Đại học California, Berkeley chỉ rõ “Trong năm 2002, các cuộc gọi từ điện thoại cố định và điện thoại di động trên khắp thế giới chứa đến 17,3 exabyte thông tin mới nếu được lưu trữ dưới dạng số,” và “Cần đến 9,25 exabyte dung lượng lưu trữ để chứa tất cả các cuộc gọi ở Hoa Kỳ mỗi năm.”1 (Một exabyte bằng một tỷ tỷ byte hay một triệu gigabyte hay 1.000 petabyte). Một ước tính khác của Đại học Nam California cho thấy đến năm 2007, tổng số dữ liệu lưu trữ trên toàn thế giới được dự đoán sẽ vượt mức 295 exabyte và điều này tạo ra những lo ngại lớn về khả năng quản lý. 2

Khi năng lực xử lý dữ liệu của một công ty sử dụng các giải pháp lưu trữ truyền thống phát triển vượt quá khả năng thực thi của các thông lệ xử lý hiện tại của những tập hợp dữ liệu khổng lồ này, một giải pháp điện toán phân tán sử dụng một công cụ phân tích dữ liệu có hiệu năng cao, được chuẩn hoá, dễ dàng triển khai và tin cậy như Apache Hadoop có thể trở nên vô giá trong việc mang lại các kết quả chính xác và kịp thời trên các kịch bản dữ liệu lớn.

Nhưng một giải pháp đổi mới như Apache Hadoop không thể đạt được tiềm năng thật sự của nó khi chỉ sử dụng các ổ đĩa cứng cơ học dựa trên phiến đĩa quay truyền thống, vì chúng không có khả năng mang đến băng thông cao ổn định và độ trễ thấp mà hạ tầng dữ liệu lớn đã phát triển mạnh mẽ và có dung lượng tăng cao đòi hỏi.

Các giải pháp lưu trữ dựa trên NAND Flash nhanh, bền và hiệu quả về mặt chi phí mang đến một cơ hội tuyệt vời để đạt được những cấp độ mới về hiệu năng, độ tin cậy và giảm thiểu tổng chi phí sở hữu (TCO) đối với những cấu trúc dữ liệu lớn trong các cấu hình độc lập hoặc khi được kết hợp với những ổ đĩa cứng truyền thống trong các mô hình lưu trữ lớp tài liệu và lớp giao dịch, giảm thiểu sự hoang phí không gian lưu trữ.

Những thành tựu trong việc đạt đến 1,8 triệu thao tác nhập/xuất trên giây (IOPS) khi sử dụng các thành phần đã được sản xuất thương mại (COTS) đã chỉ ra rằng việc cho phép các công cụ phân tích dữ liệu lớn đạt đến tiềm năng thật sự của chúng là không quá đắt đỏ hay phức tạp. Ví dụ, các ổ đĩa thể rắn (SSD) cấp máy chủ của Kingston Technology có thể mang đến lợi ích cho các công ty hiện đang sử dụng ổ đĩa cứng trong các ngành công nghệ sinh học và y tế theo nhiều cách khác nhau, bao gồm: 3

 • Đẩy nhanh tốc độ quản lý và thời gian truy cập các hồ sơ của khách hàng trong các cơ sở dữ liệu doanh nghiệp toàn quốc để đáp ứng nhanh hơn các nhu cầu của khách hàng. Khi dân số tăng lên mỗi năm thì nhu cầu chăm sóc sức khoẻ của họ cũng tăng lên, và kết quả là yêu cầu về hiệu năng máy chủ cũng tăng theo. Một nghiên cứu vào năm 2010 của Accenture ước tính rằng “Thị trường hồ sơ y tế điện tử (EMR) tại Bắc Mỹ sẽ tăng trưởng 9,7% từ mức 7,4 tỷ USD năm 2010 lên 9,8 tỷ vào năm 2013. Với 5.800 bệnh viện, việc ứng dụng EMR đã bắt đầu tăng tốc vì những khuyến khích và hình phạt trong đạo luật ARRA (Đạo luật về Phục hồi và Tái đầu tư nước Mỹ năm 2009).”4

 • Giảm thời gian phân tích các mối quan hệ từ hồ sơ y tế điện tử (EHR) và EMR để dự báo, phân tích sự lây lan bệnh tật giữa các nhóm dân cư và biến dữ liệu thô thành những thông tin quý giá một cách nhanh hơn bằng cách sử dụng các hệ thống như Watson của IBM.5

 • Tăng cường hiệu quả quy hoạch tài nguyên doanh nghiệp (ERP) đối với việc theo dõi tài sản và quản lý các nguồn tài nguyên, từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động và cho phép các bệnh viện và dịch vụ y tế di động cải thiện hiệu quả trong việc đáp ứng các nhu cầu của khách hàng.

 • Nghiên cứu mới về y học, chi phí phát triển và thời gian tiếp thị tăng tỷ lệ thuận với mức độ phức tạp của một loại bệnh. Giảm thời gian tiếp thị và chi phí tổng thể bằng cách xây dựng mô hình chính xác và mô phỏng các thiết bị y sinh hoặc phương pháp điều trị mới cho các loại bệnh có thể mang tính sống còn trong việc cứu sống bệnh nhân và khuyến khích các công ty dược phẩm đầu tư nguồn lực vào việc phát triển. 6

Trong khi 1,8 triệu IOPS có thể mang đến lợi ích to lớn cho những ngành này, độ trễ truy cập thấp và hiệu năng xử lý dung lượng cao của một SSD cũng khiến nó phù hợp với các thao tác xử lý giao dịch trực tuyến (OLTP) nơi mà mục tiêu chính là tăng số lượng các giao dịch có thể được giải quyết trên giây và giảm thời gian đáp ứng trên một truy vấn từ cơ sở dữ liệu giao dịch.

Bản chất của các ứng dụng OLTP từ hệ thống đặt chỗ điện tử của một công ty du lịch đến máy rút tiền tự động (ATM) của một ngân hàng phù hợp hoàn toàn với lợi ích của kiến trúc SSD được tích hợp trong một giải pháp lưu trữ phân lớp hoặc một giải pháp lưu trữ SSD hoàn chỉnh để hỗ trợ những nhu cầu thiết yếu đặc trưng của một cơ sở dữ liệu giao dịch trực tiếp điều khiển những tác vụ doanh nghiệp cơ bản với độ trễ thấp và giảm thiểu nguy cơ ngắt quãng giao dịch.’

Tóm tắt

Những ngành phát triển nhanh nhất như công nghệ sinh học và y tế có một trong những nhu cầu cao nhất về hiệu năng để xử lý rất nhiều tác vụ khác nhau, bao gồm dịch vụ quản lý bệnh viện, dịch vụ quản lý bệnh nhân, nghiên cứu và phát triển dược phẩm, thiết bị và nhu yếu phẩm y tế, sự hài lòng của bệnh nhân và quan trọng nhất là cứu người.

Khả năng mang đến hiệu năng cao hơn với TCO thấp hơn cho các ngành đòi hỏi khắt khe, cho phép các công ty dễ dàng tận dụng các lợi thế về công nghệ đã biến thành hiện thực với ổ đĩa thể rắn cấp doanh nghiệp E100 của Kingston.

Tài liệu tham khảo
 1. How Much Information? by University of California, Berkeley (http://www2.sims.berkeley.edu/research/projects/how-much-info-2003/execsum.htm)

 2. How much total information is there in the world? by University of Southern California (http://news.usc.edu/#!/article/29360/How-Much-Information-Is-There-in-the-World)

 3. Orange Silicon Valley and Hyve Solutions Attain 1.8 Million IOPS Benchmark with Components from LSI and Kingston (http://ir.synnex.com/releasedetail.cfm?ReleaseID=709523)

 4. Overview of International EMR/EHR Markets Results from a Survey of Leading Health Care Companies by Accenture
  (http://www.accenture.com/SiteCollectionDocuments/PDF/Accenture_EMR_Markets_Whitepaper_vfinal.pdf)

 5. Putting Watson to work (http://www-03.ibm.com/innovation/us/watson/watson_in_healthcare.shtml)

 6. Taming the Cost of Respiratory Drug Development by Jan De Backer, CEO, FluidDA nv, Kontich, Belgium Thierry Marchal, Healthcare Industry Director, ANSYS, Inc.
  (http://www.ansys.com/staticassets/ANSYS/staticassets/resourcelibrary/article/AA-V4-I2-Taming-Cost-of-Respiratory-Drug-Development.pdf)

    Back To Top