Trang này sử dụng các cookie để cải thiện tính năng và chức năng.
 Sử dụng trang này nghĩa là bạn đã đồng ý về việc này.
 Chúng tôi coi trọng thông tin cá nhân và việc bảo mật cho bạn.
 Vui lòng xem Chính sách CookieChính sách Bảo mật của chúng tôi, chúng tôi vừa cập nhật cho cả hai chính sách này.
Cấu hình khởi động và đề xuất
TỔNG QUAN

Tài liệu này cung cấp thông tin hữu ích về cài đặt và cấu hình Thẻ bổ sung NVMe Kingston DCP1000, cung cấp hướng dẫn tham khảo để cấu hình các ổ NVMe DCP1000 trên cả môi trường Linux và Windows.


Sẽ giới thiệu các đề xuất về việc cấu hình DCP1000 làm ổ dữ liệu có hoặc không có một ổ khởi động riêng biệt trên môi trường Linux và Windows.


DCP1000
CẤU HÌNH ĐỀ XUẤT: DCP1000 làm ổ dữ liệu

Cấu hình điển hình bao gồm một DCP1000 làm ổ dữ liệu và một ổ khởi động riêng biệt (thường là ổ SATA đơn hoặc đôi). Cấu hình mà chúng tôi đề xuất sẽ sử dụng một thiết bị khởi động riêng biệt và sử dụng DCP1000 làm ổ lưu trữ dữ liệu chính. Cấu hình này cho phép đạt hiệu năng và dung lượng tối đa do sử dụng DCP1000 và lợi nhuận từ đầu tư (ROI) cao nhất cho mục đích lưu trữ dữ liệu.


Cấu hình đề xuất:

Cấu hình đề xuất:

THIẾT LẬP DCP1000 làm ổ khởi động SATA riêng biệt
 1. Khi thẻ DCP1000 đã được lắp vào bo mạch chủ, bật điện hệ thống lên.
 Dừng lại ở màn hình cài đặt BIOS (thường dùng phím DEL hoặc F2).

 2. Thẻ DCP1000 sẽ xuất hiện ở dạng 4 ổ trong BIOS.
 (Các) thiết bị SATA được kết nối sẽ hiển thị trong BIOS như một ổ khả dụng.

 Bất kỳ ổ SATA khả dụng nào cũng có thể được chọn làm ổ khởi động chính. Kiểm tra để biết rằng bốn ổ NVMe của DCP1000 vẫn được nhìn thấy (xem trình đơn Boot hoặc trình đơn Advanced khác).

 3. Các thiết bị lắp đặt mới nên để ở chế độ UEFI (không phải Legacy, trừ khi Legacy được yêu cầu cụ thể). Mục chọn UEFI và Legacy thường nằm trong trình đơn CSM.
 Trước tiên phải bật CSM, rồi mới chọn UEFI).
 UEFI là chế độ hoạt động được đề xuất cho DCP1000.

 4. Lưu cài đặt BIOS và khởi động lại nếu bạn đã tiến hành bất kỳ thay đổi nào.

Cài đặt HĐH:
 1. Khi cài đặt UEFI đã được bật và các ổ SATA xuất hiện trong BIOS, hãy tiến hành cài đặt HĐH như thông thường. Ví dụ, bạn có thể cài đặt từ ổ USB. Ổ SATA sẽ được chọn làm vị trí đích khi bạn thực hiện các bước cài đặt.

 2. Khi quá trình cài đặt HĐH hoàn tất, hãy chắc chắn rằng ổ SATA được lựa chọn là ổ ưu tiên khởi động đầu tiên trong BIOS.
 HĐH bạn cài đặt sau đó sẽ khởi động từ thiết bị SATA.

CẤU HÌNH TÙY CHỌN: SSD DCP1000 làm ổ khởi động

Một số khách hàng có thể vẫn muốn sử dụng một SSD DCP1000 làm ổ khởi động chính; cấu hình này cũng được. Sau đây sẽ giới thiệu quy trình cài đặt để cho phép đặt một trong các SSD NVMe DCP1000 làm thiết bị khởi động:


CẤU HÌNH TÙY CHỌN:

Thiết lập một trong các SSD DCP1000 làm ổ khởi động
 1. Khi thẻ DCP1000 đã được lắp vào bo mạch chủ, bật hệ thống lên. Dừng lại ở màn hình cài đặt BIOS (thường dùng phím DEL hoặc F2).

 2. Thẻ DCP1000 sẽ thể hiện ở dạng 4 ổ trong BIOS, bất kỳ ổ nào trong số này cũng có thể được sử dụng làm ổ khởi động chính.
 Kiểm tra để biết rằng bốn ổ được nhìn thấy (xem trình đơn Boot hoặc trình đơn Advanced khác).
 Việc này cũng giống như khi khởi động từ ổ SATA.
 Các ổ NVMe và SATA xuất hiện trong BIOS.

 3. Các thiết bị lắp đặt mới nên để ở chế độ UEFI (không phải Legacy, trừ khi Legacy được yêu cầu cụ thể). Mục chọn và UEFI và Legacy thường nằm trong trình đơn CSM.
 Trước tiên phải bật CSM, rồi mới chọn UEFI).
 UEFI là chế độ hoạt động nên dùng.

 4. Lưu cài đặt BIOS và khởi động lại nếu bạn đã tiến hành bất kỳ thay đổi nào.

Cài đặt HĐH:
 1. Khi cài đặt UEFI đã được bật và các ổ DCP xuất hiện trong BIOS, bạn có thể cài đặt HĐH như thông thường. Ví dụ, bạn có thể cài đặt từ ổ USB. Ổ NVMe (0 hoặc 1 hoặc 2 hoặc 3 trên DCP1000) sẽ được chọn làm vị trí đích khi bạn tiến hành các bước cài đặt. Chọn ổ NVMe mà bạn muốn làm vị trí đích khởi động và cài đặt vào vị trí đó. Cũng giống như cài đặt HĐH lên một thiết bị SATA.

 2. Sau khi quá trình cài đặt HĐH hoàn tất, hãy chắc chắn rằng ổ NVMe mong muốn được chọn là ổ ưu tiên khởi động đầu tiên trong BIOS.
 3 ổ còn lại trên thẻ DCP100 có thể dùng làm ổ dữ liệu hoặc phân vùng dữ liệu trong HĐH.

    Back To Top