Trang này sử dụng các cookie để cải thiện tính năng và chức năng.
 Sử dụng trang này nghĩa là bạn đã đồng ý về việc này.
 Chúng tôi coi trọng thông tin cá nhân và việc bảo mật cho bạn.
 Vui lòng xem Chính sách CookieChính sách Bảo mật của chúng tôi, chúng tôi vừa cập nhật cho cả hai chính sách này.
Môi trường mục tiêu & lợi ích
Tổng quan:

SSD đã trở nên phổ biến trong nhiều môi trường doanh nghiệp và trung tâm dữ liệu. SSD mang lại lợi ích to lớn về TCO và ROI trong nhiều ứng dụng và trường hợp sử dụng.
 SSD giờ rất phổ biến trong nhiều ứng dụng như Front End Web, Truyền phát nội dung, Email/Cộng tác, Kho dữ liệu, Trí thông minh nhân tạo (AI)/Khai thác dữ liệu, Ảo hóa/Hạ tầng máy để bàn ảo (VDI), Tăng tốc OLTP, Lớp cache, Điện toán hiệu năng cao (HPC) và các ứng dụng khác.
 Tài liệu này được dự định để giới thiệu những lợi ích của SSD trong những trường hợp sử dụng cụ thể.

Benefits

Môi trường HPC:
Hiệu năng tổng thể:

Yêu cầu chính cho các môi trường HPC (Điện toán hiệu năng cao) là hiệu năng thô. Khối lượng xử lý của HCP nặng về xử lý tính toán và xử lý dữ liệu, và tốc độ lưu trữ nhanh hơn cho phép tạo ra các kiến trúc HPC có hiệu năng lớn hơn.
 Các giải pháp HPC được hưởng lợi nhờ IOPS và năng suất cao với độ trễ thấp.
 Dự báo đến năm 2018, 60% các công ty sẽ phải dùng thiết bị HPC cho các hoạt động kinh doanh quan trọng.
 DCP1000 cung cấp một trong những giải pháp có hiệu năng lớn nhất trên thị trường cho các công việc HPC.

Độ tin cậy cao:

Một yêu cầu khác cho các môi trường HPC là độ tin cậy. DCP1000 rất tốt cho các môi trường RAID. Với 4 thiết bị vật lý trên một thẻ duy nhất, DCP1000 có thể tạo được RAID SW trên một SSD duy nhất.
 Để tạo RAID trên SSD, khách hàng thường phải dùng 3-4 SSD.
 Với Thẻ bổ sung (AIC) DCP1000, có thể tạo RAID trên một thẻ PCIe duy nhất sử dụng 4 ổ riêng biệt do DCP1000 cung cấp.
 Cấu hình đơn giản hơn này sẽ giúp giảm chi phí, độ phức tạp và giải phóng các khe cắm PCIe do HBA chiếm dụng.
 Ngoài ra nhiều hệ thống cũng không có đủ khe cắm PCIe để triển khai 3-4 SSD AIC PCIe trên mỗi hệ thống.

Giải trí & Nội dung:
Hiệu năng tuần tự:

Truyền phát khối lượng dữ liệu lớn một cách tuần tự là trường hợp sử dụng chính. Hiệu năng tuần tự cao hơn cho phép đạt số dòng truyền lớn hơn từ một Thẻ bổ sung SSD duy nhất.
 DCP1000 có hiệu năng tuần tự gấp 2x-3x so với các giải pháp khác trên thị trường và do đó có thể hỗ trợ số dòng truyền gấp 2x-3x trên mỗi AIC DCP1000. Hiệu năng tuần tự cao có thể là một tiêu chí mua sắm hàng đầu của những khách hàng cần xử lý khối lượng nội dung lớn.

Tiết kiệm mặt bằng hơn:

Sử dụng SSD hiệu năng cao cho phép khách hàng tiết kiệm được mặt bằng.
 Một máy trạm dùng một AIC DCP1000 có thể làm được việc của 2 hoặc 3 máy trạm thông thường, tiết kiệm được không gian đáng kể, nhờ đó sẽ giảm được TCO và tăng ROI với hệ số lớn hơn so với chi phí của DCP1000.


Nhà tích hợp máy chủ và thiết bị lưu trữ:
Có sản phẩm nổi bật:

Nhà cung cấp hệ thống giờ đây có thể cung cấp các giải pháp nổi bật cho khách hàng với hiệu năng cao hơn mà các nhà cung cấp không có.
 Nhà xây dựng hệ thống sử dụng ổ DCP100 sẽ có thể cung cấp giải pháp có hiệu năng cao nhất trên thị trường.

Web 2.0 và nhà cung cấp đám mây:
Hợp nhất máy chủ:

Hiệu năng cao hơn cho phép "làm được nhiều hơn với ít tài nguyên hơn" - hiệu năng vẫn vậy nhưng ít phần cứng hơn.
 1 máy chủ dùng một AIC DCP1000 đạt hiệu năng cao hơn so với 2 máy chủ không sử dụng SSD DCP1000, kể cả nhiều loại AIC NVMe của các đối thủ.
 Có thể giảm bớt số máy chủ nhờ hiệu năng cao hơn, cho TCO thấp hơn và ROI lớn hơn.

Chi phí/TCO:

Nhờ công nghệ mà Kingston đã triển khai, SSD DCP1000 có thể mang đến lợi ích $/GB thấp hơn cho khách hàng.
 Ngoài chi phí $/GB hấp dẫn hơn, chúng cũng đạt những chỉ số đo lường tốt hơn kể cả chi phí thô.
 SSD DCP1000 cho IOPS/$ cao hơn, IOPS/W thấp hơn và $/khối lượng công việc tốt hơn.
 Lợi ích này có thể có tác động đến mô hình TCO tổng thể cho Web 2.0 và các nhà cung cấp đám mây.

        Back To Top