Sắp xếp theo
 • Giá – Thấp đến cao
  1. Giá – Thấp đến cao
  2. Giá – Cao đến thấp
  3. Tên – A đến Z
  4. Tên – Z đến A
Lọc
 • Dung lượng
  1. 120GB
  2. 240GB
  3. 250GB
  4. 480GB
  5. 500GB
  6. 960GB
  7. 1TB
  8. 1,92TB
  9. 2TB
  10. 3.8TB
 • Có bộ kit lắp đặt
  1. Riêng ổ
  2. Dành cho máy tính xách tay và máy tính để bàn
 • Kích cỡ
  1. 2.5"
  2. M.2
  3. mSATA
 • Sử dụng
  1. Lưu trữ cá nhân
  2. Hiệu năng PC
  3. Bảo mật dữ liệu
  4. Máy chủ và trung tâm dữ liệu
  5. Nhà xây dựng hệ thống
 • Model
  1. Đọc nhiều
  2. đọc ghi kết hợp
 • Interface
  1. SATA
  2. NVMe
 • Tìm hiểu thêm Less