Để biết thông tin về ảnh hưởng của COVID-19 đối với hoạt động kinh doanh của chúng tôi, xin nhấp vào đây..

Sắp xếp theo
 • Tên – A đến Z
  1. Tên – A đến Z
  2. Tên – Z đến A
Lọc
 • Capacity
  1. 120GB - 128GB
  2. 240GB - 256GB
  3. 480GB - 512GB
  4. 960GB - 1TB
  5. 1.92TB - 2TB
  6. 3.84TB - 4TB
 • Kích cỡ
  1. 2.5"
  2. M.2
  3. mSATA
  4. U.2
 • Interface
  1. SATA
  2. NVMe
 • Sử dụng
  1. Lưu trữ cá nhân
  2. Hiệu năng PC
  3. Bảo mật dữ liệu
  4. Máy chủ và trung tâm dữ liệu
  5. Nhà xây dựng hệ thống
 • Tìm hiểu thêm Ít hơn