Trang này sử dụng các cookie để cải thiện tính năng và chức năng.
 Sử dụng trang này nghĩa là bạn đã đồng ý về việc này.
 Chúng tôi coi trọng thông tin cá nhân và việc bảo mật cho bạn.
 Vui lòng xem Chính sách CookieChính sách Bảo mật của chúng tôi, chúng tôi vừa cập nhật cho cả hai chính sách này.

Hỗ trợ

DCP1000 SSD

Bản cập nhật firmware E7FTD4.7 cho DCP1000

Mã sản phẩm:

SEDC1000H/800G, SEDC1000H/1600G, SEDC1000H/3200G

Mô tả:

Chúng tôi đã cải tiến firmware cho ổ DCP1000. Chúng tôi khuyên bạn nên cài bản cập nhật này nếu bạn gặp phải vấn đề với ổ đĩa của mình. Để biết thông tin về những cải tiến của bản firmware E7FTD4.7, vui lòng đọc Ghi chú về bản Phát hành (release) dưới đây.
 Như các bản cập nhật khác, chúng tôi khuyên bạn nên sao lưu dữ liệu trước khi cài bản firmware sửa đổi.


Để tiến hành việc cập nhật firmware trên hệ điều hành Windows, tải về và cài đặt Kingston SSD Manager theo liên kết dưới đây. Bạn sẽ có thể thực hiện việc cập nhật firmware bằng cách chọn DCP1000 trong ứng dụng và nhấp vào nút cập nhật firmware. Lưu ý rằng ứng dụng phải được chạy dưới quyền Quản trị.

Để tiến hành việc cập nhật firmware trên hệ điều hành Linux, tải về tập tin Firmware Binary theo liên kết dưới đây. Sau đó làm theo hướng dẫn trong tài liệu Update Procedure for Linux dưới đây. Cần có quyền thực hiện root.

Khi quá trình cập nhật firmware đã hoàn tất thành công, cần tắt toàn bộ hệ thống và khởi động lại để kích hoạt firmware mới.

Vui lòng liên lạc bộ phận Hỗ trợ Kỹ thuật nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào.

FIRMWARE VÀ CÁC BẢN CẬP NHẬT FIRMWARE ĐƯỢC PHÁT HÀNH THEO QUYẾT ĐỊNH RIÊNG CỦA KINGSTON LIÊN QUAN ĐẾN NHỮNG SẢN PHẨM NHẤT ĐỊNH CỦA KINGSTON. FIRMWARE VÀ CÁC BẢN CẬP NHẬT FIRMWARE ĐƯỢC CUNG CẤP "CHỈ CÓ VẬY" VÀ BẠN PHẢI CHỊU MỌI RỦI RO KHI SỬ DỤNG MÀ KHÔNG CÓ BẤT KỲ CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH, BỒI THƯỜNG HAY BẢO ĐẢM NÀO TỪ KINGSTON.

KINGSTON THẲNG THẮN TỪ CHỐI TẤT CẢ MỌI TRÁCH NHIỆM BẢO ĐẢM THUỘC BẤT KỲ LOẠI NÀO, DÙ ĐƯỢC DIỄN TẢ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý HOẶC THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT, VỀ FIRMWARE VÀ CÁC BẢN CẬP NHẬT CỦA FIRMWARE BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG CHỈ LÀ, BẢO ĐẢM HOẶC ĐIỀU KIỆN VỀ CHẤT LƯỢNG, HIỆU NĂNG, TÍNH KHÔNG XÂM PHẠM, KHẢ NĂNG TIÊU THỤ ĐƯỢC, HOẶC TÍNH PHÙ HỢP VỚI MỘT MỤC ĐÍCH NÀO ĐÓ.

KINGSTON KHÔNG TUYÊN BỐ HOẶC CAM ĐOAN RẰNG FIRMWARE HOẶC CÁC BẢN CẬP NHẬT FIRMWARE SẼ LUÔN LUÔN CÓ SẴN, CÓ THỂ TRUY CẬP, KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN, KỊP THỜI, AN TOÀN, CHÍNH XÁC, HOÀN THIỆN HOẶC KHÔNG CÓ LỖI, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở ĐỘ CHÍNH XÁC HOẶC ĐẦY ĐỦ CỦA BẤT KỲ THÔNG TIN, VĂN BẢN, HÌNH ẢNH, LIÊN KẾT HOẶC CÁC MỤC NÀO KHÁC CÓ TRONG FIRMWARE.

KHÔNG CÓ GIẤY PHÉP, ĐƯỢC THỂ HIỆN RÕ RÀNG HAY NGẦM HIỂU, THEO NGUYÊN TẮC ESTOPPEL HOẶC CÁC NGUYÊN TẮC KHÁC, ĐỐI VỚI BẤT KỲ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ NÀO ĐƯỢC CẤP KHI CHO PHÉP TẢI XUỐNG BẤT KỲ FIRMWARE VÀ/HOẶC BẢN CẬP NHẬT FIRMWARE NÀO, TRỪ TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC CHO PHÉP Ở ĐÂY.

KHI TẢI XUỐNG PHẦN MỀM NÀY, LÀ BẠN ĐÃ ĐỒNG Ý CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN NÊU TRÊN.

Tải xuống:

Kingston SSD Manager

Firmware Binary

Update Procedure for Linux

Ghi chú về bản Phát hành (release)

        Back To Top