DataTraveler 4000 G2 — DT4000 G2

Cập nhật để hỗ trợ Mac OS 10.11 (El Capitan)

Mã sản phẩm:

DT4000G2/4GB, DT4000G2/8GB, DT4000G2/16GB, DT4000G2/32GB, DT4000G2/64GB

Mô tả:

Những thay đổi mà Apple tiến hành đối với MacOS 10.11 đã vô hiệu hóa chức năng trên các ổ USB bảo mật của chúng tôi. Sẽ xảy ra lỗi 'Unable to start the DTXX application...' hoặc 'ERR_COULD_NOT_START' khi bạn cố gắng đăng nhập vào ổ. Chúng tôi khuyên bạn nên cập nhật ổ USB bảo mật Kingston bằng cách tải xuống và cài đặt một trong những bản cập nhật được cung cấp trong các liên kết dưới đây.

Các tiện ích cập nhật cho Windows sẽ hoạt động trên các phiên bản Windows sau (Windows Vista SP2, Windows 7 SP1, Windows 8/8.1 và Windows 10). Bạn phải có quyền quản trị trên các hệ thống chạy Windows.

Các tiện ích cập nhật cho MacOS sẽ hoạt động trên MacOS 10.10 và mới hơn.

Bản cập nhật này sẽ định dạng lại ổ và tất cả dữ liệu của người dùng sẽ bị xóa! Vui lòng sao lưu dữ liệu của bạn trên một hệ thống tương thích khác trước khi tiến hành bản cập nhật này. Khi ổ đã được cập nhật, nó sẽ hoạt động với Mac OS 10.11 và các hệ điều hành được hỗ trợ trước đây.

Hướng dẫn chi tiết sẽ đi kèm với phần tải xuống.

Tải xuống:

Windows10, 8.1, 8, 7 SP1 và Vista SP2:

Tải xuống Tiện ích

Mac OSX 10.10+:

Tải xuống Tiện ích