Data Traveler Work Space - DTWS - Cập nhật Firmware
File Name File Size File Version
FW_KS15_Update.exe 312KB n/a

Mã sản phẩm

DTWS/XX

Mô tả

Tăng khả năng tương thích

Yêu cầu:
- DTWS

Quy trình Cập nhật:

1. Nhấn vào liên kết ‘Download’ dưới đây hoặc liên kết ‘FW_KS15_Update.exe’ để bắt đầu quá trình tải xuống.
2. Nếu được yêu cầu chọn một vị trí ‘Save’, tìm đến desktop để có thể truy cập dễ dàng.
3. Cắm ổ USB DTWS của bạn vào một trong các cổng USB gắn trực tiếp trên máy tính.
(Lưu ý: Không cắm ổ vào bộ chia USB để thực hiện việc cập nhật firmware)
4. Chạy trình cập nhật.
5. Nhấn vào ‘Start’ để bắt đầu quá trình cập nhật.
(Lưu ý: Không được tháo ổ ra trong quá trình cập nhật)


Lưu ý:

- Ổ phải được cắm vào một cổng USB gắn trực tiếp trên bo mạch chủ, không sử dụng cổng trên bộ chia
- KHÔNG ĐƯỢC tháo ổ ra trong quá trình cập nhật.
- Sao lưu dữ liệu trước khi bắt đầu quá trình cập nhật.