Đầu đọc thẻ Media USB 3.0 – FCR-HS3 — Cập nhật Firmware
File Name File Size File Version
FCR-HS3-FW-v0134_0111.exe 1,580KB v0134_v0111

Mô tả:

Nâng cấp Firmware: v0134_v0111

Mã sản phẩm:
FCR-HS3

  • Cải thiện khả năng tương thích với thẻ flash.

Các Hệ điều hành được hỗ trợ:
Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 (SP1), Vista (SP2)

Yêu cầu: FCR-HS3

Cảnh báo: Tháo tất cả thẻ nhớ ra khỏi đầu đọc thẻ trước khi nâng cấp firmware. Kingston không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất dữ liệu nào có thể xảy ra nếu thẻ nhớ bị bỏ quên trong đầu đọc thẻ trong quá trình nâng cấp. Bạn KHÔNG ĐƯỢC ngắt kết nối đầu đọc thẻ khỏi máy tính cho tới khi quá trình này hoàn tất.

Cài đặt:

  1. Nhấn vào liên kết FCR-HS3 Firmware v0134_0111.exe ở trên hoặc nút Download ở dưới để bắt đầu quá trình tải xuống.
  2. Xác định vị trí của tập tin đã tải xuống, FCR-HS3 Firmware v0134_0111.exe, và nhấn đúp vào tập tin đó để mở trình tự giải nén.
  3. Nhấn vào “Browse” và chọn “Desktop” (để dễ dàng tìm ra tập tin được giải nén)
  4. Xác định vị trí của tập tin đã giải nén, FCR-HS3 Firmware v0134_0111.exe, trên desktop và nhấn đúp vào tập tin đó.
  5. Cắm đầu đọc FCR-HS3 vào (nếu bạn chưa thực hiện điều này) và để máy tính nhận ra thiết bị hoàn toàn.
  6. Nhấn vào "Update" để khởi chạy quá trình cập nhật firmware.
  7. Một cửa sổ sẽ hiện ra dòng chữ “Firmware Update Succeeded.” thông báo việc cập nhật firmware đã thành công.
  8. Vui lòng tháo đầu đọc ra khỏi máy tính và sau đó cắm lại. Thế là xong.

Lưu ý dành cho Người dùng máy tính MAC

Tiện ích nâng cấp firmware này không tương thích với Hệ điều hành Mac OS