MLWG3 và MLWPRO - MobileLite Wireless
File Name File Size
MLWG3.zip 319.5MB
MLWPRO.zip 316.7MB

Mô tả

Mã nguồn MLWG3 và MLWPRO

Phần mềm đi kèm trong sản phẩm này chứa phần mềm có bản quyền được cấp phép theo Giấy phép Công cộng GNU, Phiên bản 2. GPL cho phép bạn tự do sao chép, chỉnh sửa và tái phân phối phần mềm đó và không có tuyên bố hay tài liệu nào khác, bao gồm bất cứ Thoả thuận Giấp phép Người dùng cuối nào, đặt ra bất kỳ hạn chế bổ sung nào về những điều mà bạn có thể làm với phần mềm đó.

! Cảnh báo !
Kingston không hỗ trợ mã nguồn này.

Tải xuống Mã nguồn MLWG3

Tải xuống Mã nguồn MLWPRO