Kingston Technology’s Statement In Support of Ukraine - Learn More

KC1000 SSD

Bản cập nhật firmware E7FT04.9 cho SKC1000

Part Numbers:

SKC1000/240G, SKC1000/480G, SKC1000/960G

Description:

Chúng tôi đã cải thiện firmware cho ổ SKC1000. Chúng tôi khuyên bạn nên cài bản cập nhật này nếu bạn gặp phải vấn đề với ổ đĩa của mình. Để biết thông tin về những cải tiến của bản firmware E7FT04.9, vui lòng đọc Ghi chú về bản Phát hành dưới đây. Như các bản cập nhật khác, chúng tôi khuyến nghị bạn nên sao lưu dữ liệu trước khi áp dụng bản sửa đổi firmware.

Để tiến hành việc cập nhật firmware trên hệ điều hành Windows, tải về và cài đặt Kingston SSD Manager theo liên kết dưới đây. Bạn sẽ có thể thực hiện việc cập nhật firmware bằng cách chọn SKC1000 trong ứng dụng và nhấp vào nút cập nhật firmware. Lưu ý rằng ứng dụng phải được chạy dưới quyền Quản trị.

Khi quá trình cập nhật firmware đã hoàn tất, cần tắt toàn bộ hệ thống và khởi động lại để kích hoạt firmware mới.

Vui lòng liên lạc bộ phận Hỗ trợ Kỹ thuật nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào.

FIRMWARE VÀ CÁC BẢN CẬP NHẬT FIRMWARE ĐƯỢC PHÁT HÀNH THEO QUYẾT ĐỊNH RIÊNG CỦA KINGSTON LIÊN QUAN ĐẾN NHỮNG SẢN PHẨM NHẤT ĐỊNH CỦA KINGSTON. FIRMWARE VÀ CÁC BẢN CẬP NHẬT FIRMWARE ĐƯỢC PHÁT HÀNH "NGUYÊN TRẠNG" VÀ BẠN PHẢI CHỊU MỌI RỦI RO KHI SỬ DỤNG MÀ KHÔNG CÓ BẤT KỲ CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH, BỒI THƯỜNG HAY BẢO ĐẢM NÀO TỪ KINGSTON.

KINGSTON TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TẤT CẢ TRÁCH NHIỆM BẢO HÀNH, CHO DÙ ĐƯỢC THỂ HIỆN RÕ RÀNG, NGẦM HIỂU HAY PHÁP ĐỊNH, LIÊN QUAN ĐẾN FIRMWARE VÀ CÁC BẢN CẬP NHẬT FIRMWARE, BAO GỒM, MÀ KHÔNG CÓ GIỚI HẠN , BẢO HÀNH HOẶC CÁC ĐIỀU KIỆN VỀ CHẤT LƯỢNG, HIỆU NĂNG, SỰ KHÔNG XÂM PHẠM, KHẢ NĂNG TIÊU THỤ HOẶC SỰ PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH ĐẶC BIỆT.

KINGSTON KHÔNG TUYÊN BỐ HOẶC CAM ĐOAN RẰNG FIRMWARE HOẶC CÁC BẢN CẬP NHẬT FIRMWARE SẼ LUÔN LUÔN CÓ SẴN, CÓ THỂ TRUY CẬP, KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN, KỊP THỜI, AN TOÀN, CHÍNH XÁC, HOÀN THIỆN HOẶC KHÔNG CÓ LỖI, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở ĐỘ CHÍNH XÁC HOẶC ĐẦY ĐỦ CỦA BẤT KỲ THÔNG TIN, VĂN BẢN, HÌNH ẢNH, LIÊN KẾT HOẶC CÁC MỤC NÀO KHÁC CÓ TRONG FIRMWARE.

KHÔNG CÓ GIẤY PHÉP, ĐƯỢC THỂ HIỆN RÕ RÀNG HAY NGẦM HIỂU, THEO NGUYÊN TẮC ESTOPPEL HOẶC CÁC NGUYÊN TẮC KHÁC, ĐỐI VỚI BẤT KỲ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ NÀO ĐƯỢC CẤP KHI CHO PHÉP TẢI XUỐNG BẤT KỲ FIRMWARE VÀ/HOẶC BẢN CẬP NHẬT FIRMWARE NÀO, TRỪ KHI ĐƯỢC CUNG CẤP Ở ĐÂY.

KHI TẢI XUỐNG PHẦN MỀM NÀY, BẠN ĐÃ ĐỒNG Ý CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN ĐÃ NÊU Ở TRÊN.

Để bắt đầu tải xuống, chọn tập tin phù hợp dưới đây.

Downloads:

Kingston SSD Manager

Ghi chú về bản Phát hành