SKC400S37 SSD – Cập nhật firmware phiên bản SAFM001B

(Các) Mã Sản phẩm:

SKC400S37/128G, SKC400S37/256G, SKC400S37/512G, SKC400SKC400S37/1T

Mô tả:

Chúng tôi đã cải tiến firmware cho ổ SKC400S37. Chúng tôi khuyên bạn nên cài bản cập nhật này nếu bạn gặp phải vấn đề với ổ của mình. Để biết thông tin về những cải tiến của bản firmware SAFM001B, vui lòng đọc "Ghi chú Phát hành" dưới đây.

Bản cập nhật firmware yêu cầu sử dụng USB, DVD hoặc CD có thể khởi động. Nó không hỗ trợ Windows, Linux hoặc Mac OS.

Như các bản cập nhật khác, chúng tôi khuyến nghị bạn nên sao lưu dữ liệu trước khi áp dụng bản sửa đổi firmware. Bộ điều khiển SATA phải được cấu hình cho chế độ AHCI trong BIOS. Các bộ chuyển đổi bên thứ ba không được hỗ trợ khi cập nhật firmware.

Vui lòng liên lạc bộ phận Hỗ trợ Kỹ thuật nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào.

FIRMWARE VÀ CÁC BẢN CẬP NHẬT FIRMWARE ĐƯỢC PHÁT HÀNH THEO QUYẾT ĐỊNH RIÊNG CỦA KINGSTON LIÊN QUAN ĐẾN NHỮNG SẢN PHẨM NHẤT ĐỊNH CỦA KINGSTON. FIRMWARE VÀ CÁC BẢN CẬP NHẬT FIRMWARE ĐƯỢC PHÁT HÀNH "NGUYÊN TRẠNG" VÀ BẠN PHẢI CHỊU MỌI RỦI RO KHI SỬ DỤNG MÀ KHÔNG CÓ BẤT KỲ CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH, BỒI THƯỜNG HAY BẢO ĐẢM NÀO TỪ KINGSTON.

KINGSTON TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TẤT CẢ TRÁCH NHIỆM BẢO HÀNH, CHO DÙ ĐƯỢC THỂ HIỆN RÕ RÀNG, NGẦM HIỂU HAY PHÁP ĐỊNH, LIÊN QUAN ĐẾN FIRMWARE VÀ CÁC BẢN CẬP NHẬT FIRMWARE, BAO GỒM, MÀ KHÔNG CÓ GIỚI HẠN , BẢO HÀNH HOẶC CÁC ĐIỀU KIỆN VỀ CHẤT LƯỢNG, HIỆU NĂNG, SỰ KHÔNG XÂM PHẠM, KHẢ NĂNG TIÊU THỤ HOẶC SỰ PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH ĐẶC BIỆT.

KINGSTON KHÔNG ĐẠI DIỆN HOẶC BẢO ĐẢM RẰNG FIRMWARE HOẶC CÁC BẢN CẬP NHẬT FIRMWARE SẼ LUÔN LUÔN CÓ SẴN, CÓ THỂ TRUY CẬP, KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN, KỊP THỜI, AN TOÀN, CHÍNH XÁC, HOÀN THIỆN HOẶC KHÔNG CÓ LỖI, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN VỚI ĐỘ CHÍNH XÁC HOẶC SỰ HOÀN THIỆN CỦA BẤT KỲ THÔNG TIN, VĂN BẢN, HÌNH ẢNH, LIÊN KẾT HOẶC CÁC MỤC NÀO KHÁC CÓ TRONG FIRMWARE.

KHÔNG CÓ GIẤY PHÉP, ĐƯỢC THỂ HIỆN RÕ RÀNG HAY NGẦM HIỂU, THEO NGUYÊN TẮC ESTOPPEL HOẶC CÁC NGUYÊN TẮC KHÁC, ĐỐI VỚI BẤT KỲ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ NÀO ĐƯỢC CẤP KHI CHO PHÉP TẢI XUỐNG BẤT KỲ FIRMWARE VÀ/HOẶC BẢN CẬP NHẬT FIRMWARE NÀO, TRỪ KHI ĐƯỢC CUNG CẤP Ở ĐÂY.

KHI TẢI XUỐNG PHẦN MỀM NÀY, BẠN ĐÃ ĐỒNG Ý CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN ĐÃ NÊU Ở TRÊN.

Để bắt đầu tải xuống, chọn tập tin phù hợp bên dưới.

Tải xuống:

Lưu ý: Bản cập nhật yêu cầu USB/DVD/CD có thể khởi động. Vui lòng xem Quy trình Cập nhật firmware để được hướng dẫn.

Tải tập tin ISO cho bản cập nhật có thể khởi động

Quy trình Cập nhật Firmware

Ghi chú Phát hành SAFM001B